mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
Söndag 16 december kl. 18.00. Kalmar Domkyrka.

Söndag 16 december kl. 18.00. Kalmar Domkyrka.

Domkyrkan_web
Messias av G F Händel – Kalmar domkyrkokör, Camerata Nordica samt solister

Körledare: Jan H Börjesson

Verket komponerades 1741 och var från början avsett att framföras vid påsk. Det uruppfördes vid en välgörenhetskonsert i Dublin den 13 april 1742. Det blev omedelbart en stor framgång och Händel uppförde det årligen fram till sin död till förmån för Londons barnsjukhus. Senare har oratoriet kommit att förknippas med advent.

Information och biljetter