mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
22 april kl. 16. Nybro kyrka

22 april kl. 16. Nybro kyrka

camerata_jan5
KONSERT
Kör, Stråkar, Harpa och Orgel

Nybro kammarkör
Camerata Nordica

Gloria Joyce Burt, harpa
Anders Petersson, orgel
Tino Fjedli, konsertmästare
Paul Thorstensson, dirigent

Musik av Wilhelm Stenhammar, Marcel Grandjany, Lars-Erik Larsson och Otto Olsson

Arrangör Svenska kyrkan i Nybro pastorat. Fri entré.